ONZE UNIEKE AANPAK

Hoe u gebruik maakt van Pension Legal Services?

Mogelijk bent u nog niet bekend met deze vorm van dienstverlening.
In geval van een eerste kennismaking kunt u ons benaderen met uw vragen over een pensioendossier. Vraag dan eens of wij bijzondere inzichten in het dossier hebben die u ter versterking van uw zaak kunt gebruiken. Dit mag telefonisch of u kunt een dossier met ons delen.


Als pensioenzaken bij u geen dagelijkse kost zijn, dan kunnen wij u bij voorbaat al aangeven, dat deze kennismaking tot nieuwe inzichten leidt. Daar waar wij kunnen en u het wenselijk acht, zullen wij toelichten waarom wij tot een bepaald inzicht komen.

Hierdoor zult u bij iedere nieuwe cliënt die zich aandient beter voorbereid zijn. Het kan niet anders, dan dat u meer zicht krijgt om de pensioenproblematiek aan te pakken.

Bij een regelmatige dienstverlening kunnen wij uw pensioendossiers onderzoeken op pensioenjuridische invalshoeken. Hierbij komt het ook voor, dat wij een onderzoek doen, op basis waarvan u uw strategie uitzet.

De samenwerking op dossierniveau is aanvullend. Het zijn puzzelstukjes die goed in elkaar passen. Wij leveren specifieke pensioenjuridische kennis die voor uw bedrijf of praktijk noodzakelijk zijn. U zult merken, dat u sprongen vooruit maakt in kennis en controle.

Om meer pensioendeskundig te worden verzorgen wij bijscholingstrainingen waarvoor u geaccrediteerde PE punten kunt halen. In deze trainingen besteden wij ook veel aandacht aan de juridische knelpunten van pensioenen.
Ook leden van een OR of HRM professionals kunnen hieraan deelnemen.