Interesseformulier pensioen

Pension Legal Services verzorgt naast maatwerkadviezen ook trainingen voor werkgevers, personeelsmedewerkers die pensioen in hun portefeuille hebben, ondernemingsraden en anderen.

U kunt in dit formulier uw interesse aangeven. Samen bekijken we dan, wat voor u het beste werkt.

Inventarisatie formulier

Op dit formulier kunt u al uw wensen of vragen kwijt.

Versturen