Pensioengerelateerd nieuws

Het gaat begínnen met het uitfaseren van het DGA Pensioen

18 december 2016

Nog nét vóór 1 januari 2017, heeft staatsecretaris Wiebes nog extra bedenktijd gevraagd om het DGA pensioen eigen beheer goed uit te faseren.
Per 1 april 2017 gaat het nu dus écht door.

Meer lezen

DGA krijgt meer tijd bij uitfaseren pensioen eigen beheer

18 december 2016

De beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017 van het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” brengt met zich mee dat in de praktijk mogelijk te weinig tijd resteert voor de betrokken partijen om alle noodzakelijke handelingen te verrichten.

Meer lezen

Wetsvoorstel bevoegdheden OR aangenomen

22 juni 2016

“Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen”

Meer lezen

Eerste vergunning APF verleend

20 juni 2016

Bijna twee maanden later dan aangekondigd, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) aan verzekeraar Aegon en dochterbedrijf TKP de eerste vergunning verleend om een algemeen pensioenfonds (APF) op te richten.

Meer lezen

Forse premiestijgingen verwacht voor pensioenregelingen

13 juni 2016

Pensioencontracten kennen vaak een contractsduur van 5 jaar. Dat betekent dat eens per 5 jaar de premievoorwaarden opnieuw worden bekeken. De rentestand is bepalend voor de nieuwe premie. Hoe lager de rente, hoe hoger de premie.

Meer lezen

Waardeoverdracht na wijziging van de pensioenregeling

7 februari 2016

De werkgever wijzigde zijn eindloonregeling in 1999 naar een beschikbare premieregeling en hierbij werd tevens de waarde van de reeds opgebouwde aanspraken overgedragen naar de (verzekeraar van) de beschikbare premieregeling.

Meer lezen

Juridisch mijnenveld rond pensioenen

01-10-2015

Psychologisch kunnen mensen het onderwerp 'pensioen' nauwelijks aan. Geldt dat ook voor accountants? Dat is niet te hopen, want de accountant die zich bewust is van het juridische mijnenveld rond dit onderwerp, kan van grote waarde zijn voor de klant.

Lees meer

Vervroegde afbouw vroegpensioenregelingen

10-09-2015

Bij veel bedrijfstakpensioenfondsen is er sprake van een voorwaardelijk vroegpensioen. Nu blijkt dat pensioenfondsen onvoldoende middelen hebben dit te financieren.

Lees meer

Vreemde praktijk

11-08-2015

Eenzijdig een pensioenovereenkomst opzeggen: voor de specialist is dat een vanzelfsprekende onmogelijkheid, in de praktijk doen dergelijke bizarre situaties zich echter voor. Ondernemingen kunnen erdoor in de problemen komen..

Lees meer

Niet deelnemen, toch pensioen.

21-06-2015

Soms wenst een werknemer niet deel te nemen aan een pensioenregeling. Voor een werkgever is dat misschien verleidelijk, maar het is niet ongevaarlijk, zo leert een recent voorbeeld

Lees meer

Generen voor de sector

06-05-2015

Er zijn van die momenten dat je schaamte voelt voor zaken die je onder ogen krijgt, maar waar je zelf niets mee te maken hebt gehad: plaatsvervangende schaamte. Het overkwam mij deze week weer. De boosheid heeft me een nacht wakker gehouden.

Lees meer