Grote premiestijging bij pensioenregelingen

Veel pensioenregelingen zijn middelloonregelingen. Een middelloonregeling wil zeggen, dat men pensioen opbouwt ter grootte van het gemiddelde loon. Per jaar wordt dan bekeken wat men heeft verdiend. Op basis van dat salaris wordt een jaarbelang aan pensioen opgebouwd. Dit is een percentage van de zogenaamde pensioengrondslag. Nu de rente daalt is er meer premie nodig om het afgesproken pensioenbelang te garanderen.

Pensioenverzekeraars bieden klanten vaak een een pensioenregeling aan met een contractstermijns van 5 jaar. Dat betekent dat voor een periode van 5 jaar de premietarieven zijn gegarandeerd. De premiegarantie houdt automatisch in, dat er sprake is van een rentegarantie op de premieinleg van 5 jaar. Na 5 jaar worden de contractsvoorwaarden herzien. Op basis van de nieuwe rente worden dan de nieuwe pensioenpremies bepaald. Stijgt de rente, dan dalen de premies. immers, er is minder geld nodig om een bepaald rendement te halen.
En andersom, als de rente daalt, dan zullen de pensioenpremies stijgen. Bij een dalende rente is er meer premie nodig om het gegarandeerde pensioen te halen.

Nu de premie zo sterk daalt, zullen de nieuwe premies dan ook enorm stijgen. Men verwacht dat voor pensioencontracten die dit jaar herzien zullen worden, dat de pensioenpremies mogelijk meer dan 50% zullen stijgen, soms zelfs 100%.
Voor werkgever én werknemer is een flinke aanslag op hun budget. Het gaat in de praktijk vaak om miljoenen Euro's aan premies.

Het ligt in de verwachting, dat werkgevers én werknemers hierover zullen willen overleggen. Werkgevers betalen doorgaans een groter deel van de pensioenpremie dan werknemers. Het belang van de werkgever is daardoor veel groter. Daarnaast heeft wijziging van de pensioenregeling direct relatie met het wijzigen van de arbeidsovereenkomst. Voor werkgevers is dit daarom nog niet zomaar geregeld.

Wilt u als werkgever de pensioenregeling aanpassen naar een pensioenregeling die beter uw bedrijf past, ga dan niet overhaast te werk. Zorg dat u alle stappen op de juiste manier doet en op de juiste manier in overleg met uw werknemers overgaat tot aanpassing van de pensioenregeling.
Ieder bedrijf heeft zo zijn gebruiken en cultuur, groot of klein. Zorg dat uw benadering om te komen tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden niet alleen op korte termijn voldoet aan alle eisen, maar vooral ook op lange termijn.

Ik ben geinteresseerd in een veilige overgang naar een nieuwe pensioenregeling