SAMENWERKEN

Pension Legal Services

Er zijn vele wijzigingen geweest in de wetgeving rond pensioen. Pensioenmaterie wordt als erg complex ervaren door werkgevers én werknemers. Je mag wel zeggen, dat hierdoor een zekere desinteresse is ontstaan. Hierdoor hebben pensioenverzekeraars feitelijk vrij spel gehad. Dit heeft ertoe geleid dat veel wijzigingen zijn doorgevoerd die onvoldoende zijn toegelicht aan werknemers. Hierdoor zijn hun pensioenrechten gekort zonder dat zij hiervan voldoende op de hoogte waren. Wij zien ontwikkelingen die aangeven dat de claimbereidheid hard toeneemt.. Immers, een versobering van de pensioenregeling levert financiële schade op.

Pension Legal Services levert pensioenknowhow ten behoeve van ondernemers, advocaten en advocaten. Ons vakteam bestaat uit pensioenprofessionals die door jarenlange ervaring en studie alle ins en outs van het pensioenvak beheersen. Wij zijn bekend met de vele wijzigingen die hebben plaatsgevonden en kunnen daardoor snel beoordelen welke verdediging voor uw cliënt het beste resultaat zal opleveren.

Samen met U werken we aan:
1. het verzamelen van kennis
2. het uitdelen (vermarkten) van kennis

ad 1
Het verzamelen van kennis gebeurt door studie en o.a. door deel te nemen aan diverse update sessies. Het lidmaatschap van het Nederlands Pensioenbureau maakt hier onderdeel van uit. Delen van kennis gebeurt waar nodig op dossierniveau en ondersteund door de specialisten van Pension Legal Services en Nederlands Pensioenbureau.

ad 2
Pension Legal Services zorgt ervoor, dat in een adviestraject uzelf ook beter wordt geinformeerd. Deze kennis helpt u om in de toekomst beter de risico;s te onderkennen. Wij realiseren ons, dat pensioenkennis niet altijd als even interessant wordt ervaren.
Als ondernemer zou u eens naar pensioen moeten kijken als een onderdeel van het risicoprofiel van uw onderneming..

Laat u uzelf hier eens over voorlichten. Bel Tim van Dasselaar 0182-531517 of mail naar info@PensionLegalServices.nl

Neem contact op met mij