Onze missie

Het is onze missie om pensioenjuridische vakkennis beschikbaar te maken voor ondernemers, leden van de OR, HRM professionals, bedrijfsovername specialisten, advocaten en accountants. De financiële belangen bij pensioenen zijn groot. Dat geldt voor werkgevers én werknemers. En daarmee voor onze samenleving.

Wij ervaren dat de noodzaak van specialistische pensioenkennis sneller toeneemt dat de beschikbaarheid van kennis. Vooral nu steeds vaker pensioenjuridische procedures zich aandienen.

Pension Legal Services investeert in specialistische pensioenkenns. Hierdoor beschikken wij over kennis en een team van pensioenspecialisten die binnen het pensioenvakgebied zich ook nog eens zich kunnen verdiepen in verschillende pensioen deelgebieden.

Deze deelgebieden kunnen zijn: bedrijfstakpensioenfondsen, verzekerde collectieve pensioenregelingen, training van ondernemersraden, arbeidsrechtelijke aspecten van de pensioenregeling, etcetera.

Wij zien een ontwikkeling waar specialistische kennis noodzaak wordt in het generalistische juridische praktijk. Moet u hiervoor een pensioenadvocatenpraktijk voeren? Wij denken van niet. Het gaat erom, dat u toegang krijgt tot relevante kennis.

Pension Legal services levert specialistische pensioenkennis. Zelfs kunnen wij u op grond van marktontwikkelngen u aangeven waar uw kansen en bedrieingingen liggen voor een onontgonnen pensioenvakgebied.
Daar waar specialistische pensioenkennis noodzaak is voor het opbouwen van de juridische dossiers, verzorgen wij pensioen juridische diensten. Deze dienstverlening voegt kennis toe aan uw pensioenbelang, waardoor u succesvoller kunt optreden in de rol die u is toebedeeld.

Hierdoor wordt de pensioenkennis toegankelijk voor u.

Ook voor accountants geldt, dat wij vaak pensioenjuridische kennis toevoegen aan de praktijk van accountants. Accountants zien vaak als eerste mogelijke financiele risico´s rond pensioenen. Ook zijn zij zich vaak bewust van de problematiek van de verplichtstellingen van bedrijfstakpensioenfondsen. Juist omdat het hier om specialistische pensioenjuridische kunnen wij bijdragen aan het risicobeheer van hun klanten.

Speciaal voor accountants hebben wij een risicocheck ontwikkeld die eenvoudig kan worden gebruikt om het risico te berekenen voor klanten.

Wilt u meer informatie bel dan naar 0182-531517 of mail naar info@PensionLegalServices.nl