Wij geven u hieronder enkele voorbeelden van ons werkterrein. De lijst is zeker niet volledig. U krijgt hiermee een beeld voor welke dienstverlening wij kunnen worden ingeschakeld. Heeft u een specifieke vraag, laat ons dit dan weten.

Bedrijfstakpensioenfondsen
De Wet verplichte deelname bedrijfstakpensioenfondsen kent een eigen dynamiek. BPF'en lopen grote financiele risico's als bedrijven zich niet zelf aanmelden. Hierdoor doen fondsen zelfstandig onderzoek bij bedrijven waarna zij bedrijven inschrijven en ontzagwekkende premienota's sturen. Dit risico kan tijdig beoordeeld worden en de financiéle risico's kunnen worden beperkt.

Ontslag werknemer
Nu de nieuwe wetgeving rond het ontslagrecht is ingetreden zal de financiële schade die is veroorzaakt door onrechtmatige pensioenwijzigingen meer aandacht gaan krijgen. De noodzaak van de werkgever om deze risico's in te perken is groot.

Ondernemingsraad
De rol van de ondernemingsraad is groot bij voorgestelde pensioenwijzigingen. Ondernemingsraden hebben lang niet altijd een goed beeld bij hun rol in deze materie. Het standpunt van de ondernemingsraad rond pensioen heeft gevolgen voor de positie van de werknemer. Daarnaast dient de werkgever bekend te zijn met de procedures.

Fusies en overnames
Het pensioendossier verdient veel meer aandacht dat het nu krijgt. Financiële risico's voortvloeiend uit de pensioenregeling of het niet hebben van een pensioenregeling zouden bij iedere fusie of overname moeten worden bepaald.

Pensioen audit
Door de talrijke wijzigingen in de pensioenregeling staat bijvoorbaat praktisch vast, dat werkgevers, vaak onder leiding van de beherende pensioenadviseur, onrechtmatige wijzigingen hebben doorgevoerd. Hierdoor ontstaan potentieel aansprakelijkheids risico's. (ex) Werknemers kunnen de financiële schade claimen. Bij een tijdige audit kunnen de financiéle risico's in beeld worden gebracht en mogelijk zelfs hersteld worden. Door deze vorm van risicomanagement is uw cliënt beschermd tegen financiële schade in de toekomst.

Ook ingeval van fusies en overnames kunnen pensioenrisico's op deze manier tijdig worden ingeperkt. Hierdoor stijgt de waarde van de onderneming van uw cliënt.

Andere aandachtsgebieden
- Het wijzigen van een pensioenregeling. Kan dat zomaar? En hoe moet dat dan?
- De arbeidsrechtelijke relatie tussen de werkgever en werknemer in relatie met het pensioen.
- De uitvoering van het pensioenreglement.
- Het opstellen en beoordelen van pensioengerelateerde stukken,bv startbrieven, het pensioenreglement. ed
- Problemen rondom indexatie
- Het pensioen van de DGA.

Stel een vraag