Pensioen Visie Adviseur

Financiele belangen van werkgevers in beeld

De tentakels van een bedrijfstakpensioenfonds

Bedrijfstakpensioenfondsen slaan regelmatig uit naar bedrijven waarvan zij vinden, dat deze onder hun bewind vallen.

Wat is de reiktwijdte van de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds?
Wij houden deze bewegingen scherp in de gaten, zodat uw financiele belangen beschermd blijven.

Uw belang

De collectieve belangen van een bedrijfstakpensioen zijn heel groot. BPFfen verkennen de reikwijdte van hun verplichtstelling. Dit heeft grote gevolgen voor hele bedrijfstakken.

Op dit moment beraamt het bedrijfspensioenfonds Zorg & Welzijn zich over de vraag in welke mate reintegratie bedrijven al of niet onder verplichtstelling vallen hun BPF.

Reintegratie bedrijven

De afgelopen periode hebben wij diverse pensioenvragen mogen beantwoorden voor reintegratie bedrijven.
Het lijkt erop uit te draaien, dat veel van deze bedrijven onder de verplichtstelling zullen gaan vallen van het pensioenfonds Zorg & Welzijn.
Bent u lid van de OVAL? Pas dan goed op! Of bent uw werkzaam in dezelfde branche, maar geen lid, dan valt u mogelijk onder dit pensioenfonds.
De pensioenpremie van het BPF Zorg & Welzijn ligt rond de 30% van de loonsom. Het is goed mogelijk dat het pensioenfonds met terugwerkende kracht pensioenpremie van u gaat vragen.
Het is tijd om in actie te komen en te zorgen, dat deze risico's niet bij u door de voordeur naar binnen komen.
Omdat wij reeds enkele bedrijven hebbeng geadviseerd, kunnen wij hier mogelijk ook bij