Financiele risico's van werkgevers in beeld

De tentakels van een bedrijfstakpensioenfonds

Bedrijfstakpensioenfondsen slaan regelmatig uit naar bedrijven waarvan zij vinden, dat deze onder hun bewind vallen.

Wat is de reiktwijdte van de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds?
Wij houden deze bewegingen scherp in de gaten, zodat uw financiele belangen beschermd blijven.

Uw belang

De collectieve belangen van een bedrijfstakpensioen zijn heel groot. Bedrijfstakpensioenfondsen verkennen de reikwijdte van hun verplichtstelling. Dit heeft grote gevolgen voor veel bedrijven die aanschurken tegen bepaalde bedrijfstakken.

Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen hun werkingssfeer uitbreiden, waardoor er meer bedrijven nder hun invloedssfeer zullen vallen. 
Bedrijven die nu niet vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds, maar als bedrijf dicht tegen deze bedrijfstakpensioenfondsen, moeten regelmatig, eens per 1 of 2 jaar, controleren of er iets is veranderd.

Werkingssfeeronderzoek

Zo kan het ook zijn, dat uw bedrijven door de jaren wat schuift in de activiteiten, waardoor het zwaartepunte van het bedrijf verandert. Een bedrijf kan dan zomaar onder een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Om dit risico onder controle te houden, is het belangrijk om eens per 1 of 2 jaar een werkingssfeeronderzoek te doen.
Een bedrijf loopt risico, dat zij met terugwerkende kracht over de afgelopen premies moet betalen aan het bedrijfstakpensioenfonds.

Het doen van een zogenaamd werkingssfeeronderzoek vraagt ervaring. Kennis van bedrijven én kennis van bedrijfstakpensioenfondsen is daarvoor noodzakelijk. Pension Legal Services heeft veel ervaring met het doen van werkingssfeeronderzoeken. De verdediging van een bedrijf is bij ons in goede handen.